neděle 8. dubna 2018

Kitařská Desítka podruhé


V sobotu 27. 2. 2010 patřila Stanice mladých techniků v Plzni opět na celých 10 hodin plastikové modelařině.

Příchozí juniorského věku zde zažili mnohdy svou první ochutnávku „kitařiny“. Dle návodu a za podpory zkušenějších modelářů sestavili na akci svoji první „rouru“ nebo „vrtuláka“. Například malého Jaroslava potěšilo, že do odpoledne stála na jeho stole vyrovnaná pětice sestavených modýlků letadel, byť ne zcela propracovaných. Starší Martin zde sestavil sice jen jeden letoun, ale odcházel také spokojený, protože si zde vyzkoušel i pokročilejší techniku - práci se stříkací pistolí. „Modelářské naděje“ dorazily na akci jak z Plzně, tak i širokého okolí – asi nejvzdálenější juniorský účastník doprovázený tatínkem byl až z Horšovského Týna.

Životním koníčkem se kitařina stala přítomným modelářům z KPM Plzeň a Kaznějov, kterým mohli mladší účastníci koukat přes rameno, jak se „to dělá“. Kupříkladu Jakub Vilingr zde pracoval na čtvrtkovém bombarďáku Fiat BR.20 a přitom stíhal ještě zodpovídat tématické otázky přítomných. Důkazem kitařiny vedené v generačním duchu byl Miroslav Kohout z KPM Plzeň a jeho potomstvo, které jmenovaný vede odmalička k tomu, aby se umělo popasovat se součástkami ve vstřikovacích rámečcích. A odpoledne si ještě sám stihl „máknout“ na své pětatřicetině PAK 40.

Ve dvou učebnách SMT se celou sobotu intenzivně modelařilo a pracovní rytmus narušila pouze vůně vynikajícího guláše paní Ťupové, kterého se všem zájemcům dostalo v dostatečné míře. Lze doufat, že účastníci si na akci dobře zamodelařili, dostali odpovědi na své otázky a případně získali i motivaci a směr pro další činnost v oblasti plastikového modelářství. Poděkování patří vedoucímu Stanice mladých techniků panu Mgr. Martinu Moravcovi za jeho intenzivní podporu akce. A také všem členům KPM Kaznějov a Plzeň, kteří svojí účastí a praktickou činností spoluvytvářeli modelářského ducha akce.

Za organizační tým: T. Ťupa a V. Janoušek (oba KPM Plzeň)
Foto: P. Chmelík (KPM Plzeň) a J. Nedbalová (SMT)


Kompletní fotoalbum